ماهنامه فولاد نطنز

تولید انبوه مفتول های صنعتی در شرکت فولاد نطنز  

با توجه به فراهم بودن شرایط لازم و بهرگیری از زنجیره کامل تولید در مجتمع کارخانجات فولاد نطنز، این شرکت موفق به تولید انبوده مفتول های صنعتی شده است.

به گفته آقای دکتر جواد توکلی طرقی، رئیس هیات مدیره شرکت فولاد نطنز،  تحقیقات انجام شده در شرکت فولاد نطنز  منجر به تولید انواع مفتول های مصرفی در مفتول های مصرفی در صنایع فنر سازی و سیم مصرفی در لاستیک خودرو و سیم های پیش تنیده با مارک های فولادی C62، C67، SWRH 62B و SWRH 72B، صنایع الکترود سازی با مارک های SG1 و RSD7 و USD7 و ...،  مفتول های مصرفی تولیدکنندگان در صنایع پیچ و مهره، صنایع اتومبیل سازی از گروه فولادی CHQ، مفتول های مصرفی تولیدکنندگان میخ و پرچ و پیچ و مهره های مصارف عمومی و صنایع کششی با مارک های فولادی RST34-2، مفتول های مصرفی تولیدکنندگان مش و توری و خرپا با مارک های فولادی RST37-2 و RST34-2 برخوردار شد

10